Halm


Halm leverance til Løkkensvejens Kraftvarmeværk Amba

Hvedehalm


Licitation på halmleverance

Løkkensvejens Kraftvarmeværk Amba amoder herved om tilbud på halmleverance til varmeforsyningen for en 1 årig periode, fra 1. august 2024 til 31. juli 2025.


Varmeforsyningens behov for halm forventes at andrage ca. 1700 tons i perioden.


Tilbuddet skal afgives som faste priser for hele kontraktperioden


Tilbuddet skal afleveres senest d. 9. april 2024.


Løkkensvejens Kraftvarmeværk forbeholder sig ret til frit at vælge blandt de modtagne tilbud.


Tilbudsgiveren må ikke være under konkurs, betalingsstandsning eller anden insolvensbehandling.


Såfremt tilbudsgiveren ved eller bør vide, at hans bo er eller vil blive begæret taget under insolvensbehandling, kan tilbudsgiveren ikke kvalificeres til deltagelse i licitationen.


De relevante dokumenter og betingelser finder du nedenfor.